NewFuture

Naar een schuldenvrij leven

Partners


NewFuture zou niet kunnen bestaan zonder de samenwerkende organisaties in Haarlem. Deze organisaties leveren coaches en vrijwilligers die jongeren tijdens de trajecten ondersteunen. Daarnaast is NewFuture ook afhankelijk van de expertise van deze professionals, die dagelijks met de problematiek te maken hebben. 

De partnerorganisaties zijn: de Gemeente Haarlem, Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Streetcornerwork, GenerationWhy, Moneyfit en het Leger des Heils​.

@NewFuture Haarlem