NewFuture

Naar een schuldenvrij leven

NewFuture Haarlem


Wat is NewFuture?

NewFuture wil jongeren met problematische schulden helpen. De gemeente gaat in onderhandeling met je schuldeisers en koopt je schulden af. Vanaf dat moment heb je nog maar één schuldeiser: de gemeente. Je betaalt over een periode van 3 jaar je schuld bij de gemeente af. Geen deurwaarders of incassobureaus meer. Je kan je richten op je toekomst.


Waarom doet de gemeente Haarlem dit?

Schuldenproblematiek brengt veel stress met zich mee. Dit kan je leven sterk beïnvloeden. Je kan je bijvoorbeeld minder goed concentreren op werk of school. Onderzoek heeft uitgewezen dat de druk van schulden je cognitieve vermogen beperkt. Dit heeft invloed op je geheugen, leervermogen en het uitvoeren van complexe taken. Je kan het vergelijken met het maken van een moeilijke toets terwijl je een nacht niet geslapen hebt. 


Op jonge leeftijd wordt er veel van je verwacht. Je moet keuzes maken die belangrijk zijn voor je toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van school of werk. De gemeente Haarlem wil dat jongeren ongehinderd aan hun toekomst kunnen werken. Dus geen financiële stress, maar ruimte voor jou om te werken aan je toekomst. 


Wat moet ik hiervoor doen?

Via een van de aangesloten hulpverleningsorganisaties kan je je aanmelden. Je krijgt hulp bij het overzichtelijk maken van je schulden. Ook werk je aan een toekomstplan. Zodra het overzicht compleet en het toekomstplan af is ontmoet je jouw schulddienstverlener. Samen maak je een plan om de schuldeisers te benaderen. De gemeente gaat voor jou in onderhandeling en probeert een afkoopregeling te treffen. Als dit gelukt is leen je het bedrag van de gemeente. Dit betaal je uiteindelijk over een periode van 3 jaar terug.

Meer informatie?


Of wil je je aanmelden? App naar 06-18715113 of mail naar newfuture@haarlem.nl

@NewFuture Haarlem