NewFuture

Naar een schuldenvrij leven

NewFuture Haarlem


Bijna één op de vijf huishoudens kampt met risicovolle of problematische schulden. In totaal lopen 2,8 miljoen Nederlanders het risico op armoede of sociale uitsluiting (Jungmann, Wesdorp & Schruer, 2017). Met name jongeren zijn een kwetsbare groep. Zij hebben veelal een beperkte afloscapaciteit. Ook spelen gebrek aan financiële kennis, impulsiviteit en statusgevoeligheid een rol (Nibud, 2019). 


In de gemeente Haarlem waren jongeren met schulden tot voor kort aangewezen op het reguliere circuit. Dit betekende dat, als er sprake was van problematische schulden, zij in het ergste geval aanspraak moesten maken op de WSNP*. Binnen dit traject is men verplicht zoveel mogelijk inkomsten te vergaren om de schulden af te betalen, over een periode van 3 jaar. Daarnaast mogen er geen nieuwe schulden gemaakt worden. In de praktijk houdt dit in dat jongeren in de WSNP gedurende 3 jaar niet naar school kunnen. Zij zijn verplicht te werken.


In andere gevallen werden jongeren doorverwezen naar beschermingsbewind. Dit is een verstrekkende maatregel waarbij de verantwoordelijkheid voor de financiën wordt ondergebracht bij een bewindvoerder. Het uit handen nemen van de verantwoordelijkheid beperkt de ontwikkeling naar financiële zelfredzaamheid. 


In de afgelopen jaren zijn er verschillende internationale onderzoeken gepubliceerd die inzicht geven in de psychologie van schuldenproblematiek. Deze onderzoeken leiden tot nieuwe, innovatieve werkwijzen. NewFuture is hier een voorbeeld van. Met het afkopen van schulden wil de gemeente de stress en druk bij de jongere verminderen. Dit wordt ‘schuldenzorgvrij’ genoemd. Daarnaast krijgt de jongere professionele ondersteuning op verschillende leefgebieden. 


Door de directe nood te verlichten ontstaat er ruimte. Ruimte om te denken aan de toekomst. Dit wordt gedaan aan de hand van een persoonlijk toekomstplan. Het persoonlijk toekomstplan dient als blauwdruk voor gehele traject, waarbij het eigenaarschap volledig bij de jongere ligt. Op deze manier worden jongeren ondersteund de regie te herpakken. Het doel van NewFuture is om jongeren een nieuwe kans op een frisse, schuldenvrije start te geven: een nieuwe toekomst. 


*Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen


@NewFuture Haarlem